aegeanocturnes

Sign in

A glimpse at global warming, environment disasters and climate change from the perspective of Economics


Ekonomi bilimi penceresinden küresel ısınma, çevre ve iklim felaketlerine bakış


Kirli Ekonomi Modeli Nedir?

Kısaca: Talan, rant, peşkeş çekme, vergi muafiyetleri, yolsuzluk ve kara para aklama gibi aktiviteler üzerine kurulmuş ve toplumda sadece belli bir azınlığın astronomik kazançlar sağladığı, eşitsiz bir ekonomi modelinin adıdır.


Herkes için merkeziyetsiz finansı tamamen başka bir pencereden anlama rehberi.

MERKEZİ YAPININ OLDUĞU YERDE SÖMÜRÜ VARDIR.[bunu sonlara doğru örneklerle daha net kanıtlayacağım.]

Kaynak: Aegeanocturnes.com


Borsanın ana mantığını kavradıktan sonra göreceksiniz ki her şey saat gibi tıkır tıkır…

TL’nin EUR-GBP-USD karşısındaki tükenişi, yok oluşu… :( — (Kırmızı=Usd, Siyah=Euro, Mavi=Sterlin)


Neden ekonomi ve finans terimlerini halkın anlamaması için olabildiğince yabancılaştırıp karıştırırlar?

Geri kalmış Anadolu köylerinde bir söz vardır:

‘‘ Karının karnından sıpayı, sırtından da sopayı eksik etmeyeceksin’’

Aynı ilkel anlayış, devletlerin vatandaşlarına olan bakış açısında da mevcuttur. Özellikle kalkınamamış devletler vatandaşlarının finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerini istemezler. Çünkü insanların finansal okuryazarlığı ve borsalarda para kazanma becerisi artarsa finansal özgürlüklerini kazanabilme ihtimalleri de artar.


# Olabildiğince erken yaşta yatırıma başlamalı, çünkü yatırım yapmayı öğrenmek bir iki senede öğrenilecek bir iş değildir.

Copyright © 2021 July, Aegeanocturne


Yüksek öğrenim görmüş kişiler neden çocuk yapmaktan kaçıyor?

Photo by Yogendra Singh on Unsplash


#mitoloji #dijital pazarlama #frigya #gordion #apollon #pr

Midasın kulakları eşek kulakları.jpg

aegeanocturnes

İçerik üretir. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store