Pratik Yaşam Öğretileri…

aegeanocturne
2 min readJan 3, 2023
 • Ölüm kurtuluştur.
 • Para özgürlük demektir. Kaybedecek bir şeyinin olmaması da özgürlük demektir. Fakat bu pek saygın görülmeyen bir özgürlük biçimidir.
 • Cahillik birey için mutluluk iken; toplum için mutsuzluktur.
 • Kapitalizm insanın insanı becermesi mantığı üzerine kurgulanmış sıfır toplamlı basit bir oyundur.
 • Belirsizlik risk demektir.
 • Risk ise getiri demek değil; değersizlik demektir.
  Yani belirsizlik → değersizliktir.
 • Teknoloji pratik alanın genişlemesidir.
 • Kadın metadır.
 • Para paketlenmiş bilgi aktarımı yapan bir araçtır

Bilgi nedir?

Bilgi güçtür. Eksik bilginin bıraktığı boşluğu efsaneler, hayaller ya da gaipten varlıklar doldururmuş. Bu da insanda güçsüzlük psikolojisi ve acziyet meydana getirir.

Devlet nedir?

Sinoplu Diyojen’in de işaret etmeye çalıştığı gibi: Devlet, kendini koruman gereken tehlikeli bir mafyadır. Bu bağlamda bir mafya öpmeyeceği eşeğin önüne ot koymaz. ( Örneğin: Asgari ücrete %50 üzeri bir zam yapıyordur fakat harcamayı canlı tutabilmek adına faizleri düşük tutuyor, enflasyonun %100' den daha fazla yükselmesine sebep oluyordur. Veyahut: Bütçe dengesini derinden sarsacak olmasına rağmen kendi payına siyasi ve popülist çıkar sağlamak için EYT’yi geçiriyor, vatandaşlara emeklilik dağıtıyordur fakat karşılığında bütçe açığını kapatmak için sağlık, iletişim ve gıda gibi hayati kalemler başta olmak üzere vergi ve harçlara enflasyon üzerinde zam yapıyordur.)

Başarı nedir?

Konfor alanlarının dışına çıkmaktır. Durmadan rahatını bozmaktır. Sürekli canının sıkıldığı yere doğru gitmedir. Her gün aynı yolu kullanmamaktır. Geleceği yaratma heyecanıyla gelişmektir.

Yaşam nedir?

Yaşam bir yarıştır. Fakir doğduysan fakirlik kısır döngüsünü kırma yarışıdır.. Yok eğer zaten zengin doğduysan vizyonlu bir şekilde o yaşantıyı gerçekleştirme yarışı.

Tembellik nedir?

Hayatı rölantide devam ettirmektir. Herkese şartlandırmalarla dolu roller biçilmiş bir toplumda her gün aynı döngüyü yaşamaktır.

Türkiye değerli midir?

Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar değerlidir. ( yukarıdaki tüm tespitler bana aitken bu söz bana ait değil.)

Kendime notlardır. 40 yaşımda tekrar güncelleyeceğim bu yazımı.

--

--

aegeanocturne

Bireyin kişisel çıkarı ne zaman max olur? Ancak topluma minimum katkı sağladığında. Kapitalizmin kurallarını ben değil İngilizler yazdı! | aegeanocturne@pm.me