MİLETLİ THALES VE TARİHTE BİLİNEN İLK OPSİYON SÖZLEŞMESİ

aegeanocturne
2 min readFeb 25, 2021

Thales, antik çağın en önemli matematik bilginlerindendir. Şu an Aydın ilinin Didim ilçesi, Balat köyü yakınlarında bulunan ve antik bir şehir niteliğinde olan Miletos’ta yaşamıştır. Thales astronomi bilgisini kullanarak zeytin rekoltesi hakkında öngörülerde bulunmuştur.

M.Ö 600 yılında Thales, astronomi bilgisi sayesinde yıldızların hareketini hesaplayarak gelecek yıl zeytinlerin bol, ağaçların verimli olacağını tahmin eder. Daha bahar aylarından küçük bir sermaye toplayıp Milet, Sakız, Efes ve çevresindeki zeytin preslerini çok ucuza kiralar ve yağ presi piyasasını ele geçirir. Hasat mevsimi geldiğinde yağ preslerinde büyük bir talep patlamıştır. Birçok zeytin üreticisinin bu resimdeki ezicilere ihtiyacı doğduğundan Thales, OPEC gibi davranarak daha yüksek bir fiyattan bunları üretici çiftçilere geri kiralamış ve yüksek montanlı kârlar elde etmiştir. Bu durum, vadeli işlem kontratlarının tarihsel gelişimi incelendiğinde ilk kullanımın, Anadolu topraklarında ve Helenistik dönem zamanında gerçekleştiğini göstermektedir.

Birçok Yunan filozofunun yoksulluk içinde öldüğü söylenir. Hatta antik çağda yol kenarında zeytin ya da şarap satmak yerine bütün gün oturup, düşünüp filozofluk yapmanın sefalet ve faydasızlık getirdiği inancı, toplumda genel kabul görür olmuştur. Filozofların hocası Thales, toplumun genel kabul gören bu algısını yıkmıştır. Filozofların (bilimcilerin) isterlerse kolayca zengin olabileceklerini fakat yaşamdaki asıl amaçlarının bu olmadığını kanıtlamıştır. Thales elde ettiği servetini seyahatlerini finanse etme amacıyla kullanmış, Mısır ve Babil kütüphanelerine giderek bilgisine bilgi katmış, kendine yatırım yapmıştır.(Yazar: @aegeanocturne )

Miletli thales opsiyon.jpg

yunanistan antik yunan felsefe vadeli kontrat borsa zeytin, zeytinyağı thales opsiyon

--

--

aegeanocturne

Bireyin kişisel çıkarı ne zaman max olur? Ancak topluma minimum katkı sağladığında. Kapitalizmin kurallarını ben değil İngilizler yazdı! | aegeanocturne@pm.me