:) Bir Varmış Bir Yokmuş

Fi tarihinde uçurumun kenarında yıkık bir ülke varmış.

Ülkedeki nitelikli genç beyinler, daha henüz öğrenciyken haklarından mahrum edilmiş, yerlerde sürüklenmiş, küstürülmüş. Bu öğrenciler ise mezun olur olmaz soluğu yurtdışında almışlar. Ya beyin göçü gitmişler ya da başka ülkelerde mülteci olmuşlar. Çünkü ülke öyle bir hal almış ki, zindana atamadıklarını açık havada nefessiz bırakıyormuş.

Bu ülke aynı zamanda yıllardır tarihin gördüğü en lanetli ırka yuva oluyor, onları hep seviyor ve onlara hiç durmadan kucak açıyormuş. Bu haricen monte edilmiş çetrefilli ırk, devletten bedavaya geçiniyor yiyip yiyip ürüyormuş.

fütursuzca üreyen bir ırk.jpg

Rızkı veren allah nidalarıyla devlet maaş verdikçe bu toksik ırk ürüyor, ülke yönetimi ise yerli vatandaşlarından daha çok vergi toplamak zorunda kalıyormuş. Üstelik bu verimsiz boştan nüfus artışı ülkenin gıda talebini de artırıyormuş. Ülkenin zaten tarımsal üretimi yokmuş. Bir de dışarıdan peydah olan bu ırk, ülkeye iyiden iyiye kambur oluyormuş. Hal böyle olunca da gıda fiyatları katmerli bir etkiyle yukarı tırmanıyormuş.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunduğundan yeterli gıdaya ulaşamayan yerli vatandaşların psikolojisi artık iyiden iyiye bozulur hale gelmiş. Ülkede günden güne intihar ve cinnet vakaları leblebi gibi artar olmuş. Memleketin ayarları bozulmuş…

Normalde ekonomik krizler 4–5 ay, bilemedin en kötü senaryo 1 sene sürermiş. Fakat toplumsal yapı çöktüğünden ve kurumlar yozlaştığından ekonomide talep uzunca bir süredir olumlu tepki vermez olmuş. Makro ekonomi, faiz-kur-enflasyon gibi bir dizi kıskaca girmiş, canlanamıyormuş. Çünkü ülke çoktaaaan umudunu yitirmiş bir korku cumhuriyetine dönüşmüş.
Toplumda beklentiler tekrar güdülemez ve yeşertilemez derecede cansızlaşmış. Daha da kötüsü gel zaman git zaman artık ekonomik çöküntü yerini etkisi kuşaklar boyu sürecek yapısal ve toplumsal bir çöküntüye bırakmış.
.
.

.

.

.

Sonra bir gün kahraman birisi çıka gelmiş.
.

.

.

.

.

.

Şaka şaka kimse çıka gelmemiş. Öyle kahramanlar 500 yılda bir gelirmiş. Yeni bir kurtarıcı kahraman için o ülkenin daha 400 seneye ihtiyacı varmış.
Ülkede ne taşın altına elini koyacak heveste bir yurttaş ne de yeterli bilgi birikimine sahip beşeri sermaye kalmış. Ülkenin bu tükenmiş ve talan edilmiş vaziyeti kimsenin umrunda olmamış açıkçası inançlar tükendiğinden kimse taşın altına elini de koyma taraftarı olmamış.

.
.
Çernobil misali öylesine çorak, öylesine enerjisi tükenmiş vaziyette kalakalmış o ülke…
Mısır, Suriye, Libya gibi ziyan olup aralarda derelerde yitip kaybolmuş o ülke.

aegeanocturne

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me