Bitcoinin Algoritmasını Anlamak ve SHA256 Kırmak

Kel kafalı Bilocan’a anlatırcasına ben hazırım anlatmaya, Siz de hazır mısınız bitcoinin algoritmasını anlamaya?

aegeanocturne kelimesinin sha256 algoritmasına göre şifrelenmiş hali.jpg
687 sayfadan oluşan Suç Ve Ceza kitabının SHA256 algoritmasınca şifrelenmiş hali
2 a4 sayfasından oluşan Ocak ayı banka ekstrem
Tek bir harf değişikliğinde bile algoritmanın komple tekrardan karıldığına dikkat edin. Bu da algoritmanın tahmin edilmesini imkansıza yakın hale getiriyor. Yani girdi üzerindeki değişiklikler ile çıktı arasında bir bağlantı kurmak, istatistiki çıkarımlarda bulunmak veya girdi ile çıktı arasında doğrusal bir ilişki kurmak imkansızdır!!

SHA 256 şifre kırma

Şifrelenmiş SHA256 çıktısından(hash’ten) girdiye(orjinal veri) ulaşmak ancak her kombinasyonun tek tek denenmesi mümkündür.
10 adet rakam ve 29 adet harf olduğunu düşünürsek 64 karakterlik bir şifrede, 39 adet sayı ve harfin kaç farklı şekilde dizilebileceğini bulmak bile epey meşakkatli olacaktır.
2²⁵⁶ adet kombinasyon denemelisiniz ki şifreyi bulabilesiniz. Bu kadar denemenin sayısı da dünya sahillerindeki tüm kum tanelerinin sayısından bile daha fazla demektir!

Örneğin:

İsrailli Akademisyen Beyin Adam Harari ne diyor

27 MART 2021 tarihli bir edit:

9 Nisan 2021 Linkedin 500 milyon abonenin bilgileri ve şifreleri çalındı

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me