Eğer işsizlik küresel olarak artıyorsa kapitalizmin revizyonu söz konusudur. bkz.2008 krizi ve 2020 krizi (Mülkiyeli yıllardan bir not)

aegeanocturne
Dec 27, 2020

--

--

--

aegeanocturne

Bireyin kişisel çıkarı ne zaman max olur? Ancak topluma minimum katkı sağladığında. Kapitalizmin kurallarını ben değil İngilizler yazdı! | aegeanocturne@pm.me