aegeanocturnes

Sign in

56 Following

Ordered by most recently followed

 • Mustafa Gerdan

  Mustafa Gerdan

  Türkçe Yayın Editörü

 • Ozge Gava

  Ozge Gava

  Digital Marketing | Social Media | Dijital Pazarlama gelişmelerine kısa özetler 👩🏽‍💻

 • Ayşegül Ekinci

  Ayşegül Ekinci

  Siyaset Bilimci, Yazar - okurum@karetekerlek.com www.karetekerlek.com “well behaved woman rarely made history!” Türkçe Yayın Editörü

 • Baran Kaplan

  Baran Kaplan

 • Levi Borba

  Levi Borba

  Former 5-Star airline specialist, founder of Small Business Hacks https://www.youtube.com/c/SmallBusinessHacks and https://expatriateconsultancy.com

 • Turan Sert

  Turan Sert

  Blockchain ve DeFi üzerine karalamalar. @turansert - Tüm yazılar için turansert.com

 • Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

  Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

  Inolyzer olarak sürdürülebilir dijital çözümler noktasında sizlere web tasarım, sosyal medya, Amerika şirket kurulumu gibi birçok noktada destek veriyoruz.

 • Click

  Click

  contact: clicksendromu@yandex.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store