Ses geliyor mu? Yıkılıyor saltanatımsı korku ve sömürü düzeni!!

Aslında koca hikâyenin özeti şu:
Senelerdir toplum üzerinde bazı ayarlamalar ince ince, hissettirmeden, ilmek ilmek işleniyordu. Tüm hesaplar yapılmış 2023'e rahat rahat yumuşak bir iniş yapılacak ve ardından tabuta son çivi çakılacaktı. 2020 yılında Corona ile birlikte tüm hesaplar şaşmış, ortam koşulları ters düz olmuştu. İnsanlar günlük hayat denizinde dalgalarla boğuşurken 2020 yılında aniden sular geri çekilivermiş, milletin aslında donsuz yüzdüğü de ayyuka çıkıvermişti. Herkesin birbirinin donsuz yüzdüğünü daha net görmesiyle birlikte artık insanlar bu kötü görüntüden rahatsızlık duymaya başlamıştı…

Ülke harman olmuş eli ayağı titriyor saldıracak yer arıyor eroinsizlikten(sıcak para) …

ekşi sözlükte sıklıkla açılmaya başlayan entrylerden birisi

Bir cinnet her şeyi halleder mi?

Umarım her şey en kısa sürede yoluna girer. Ama bence bu noktadan sonra bazı şeyler için çok geç. Çünkü şu saatten sonra da artık şahsen bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Kederi de primi de benden uzak olsun. Toplumsal hiçbir olay şahsen beni ilgilendirmiyor. Ne yazık ki aidiyet hissimi kaybetmişim. Toplumun acısına üzülemiyor, sevincine ise ortak olamıyorum. Her halk hak ettiğini yaşarmış ya o sebepten allah herkesin çarşısını pazar etsin. Amen :)

(klasik bir aegeanocturne yazısı 6 OCAK 2021 )

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me