Hayal ve umut ekonomisi, aslında bu bir talan düzeni

Ben kendimi bildim bileli bu ülkede ‘müsadere edelim, el koyalım, vergiye çarptıralım, boşta arsa kalmış ona çökelim, köşede bi fabrika sahipsiz kalmış talan edelim, kazı yapalım gömü bulalım’ mantalitesi geçerli. Bugüne kadar gram yenilikçi ve üretici bir vizyon göremedim.

Neden toplumumuza bu yağmacı kültür kanıksattırılmaya uğraşılıyor? Artık bu avcı toplayıcı içgüdü o kadar işlemiş ki toplumun damarlarına toplumsal her alanda yağma görür hale geldik.

  • Ay’a gidiyoruz oradan değerli maden ve taşları getirince yükseleceğiz.
Uzaktan eğitim döneminde, dağ başına çıkarak internet sinyali arayan çocukların ülkesi Ay’a gidecekmiş. Teknolojisi, Ay’a varacak kadar gelişmişmiş, ekstradan bir de oradan değerli maden ve taşlar getirilecek. -ecek- acakmış.
Hayal ve Umut ekonomisiyle sürekli insanlara pompalıyorlar. Bi şeye bu kadar gaz pompalanırsa patlama yakın demektir!!!!!

Neden ülkemizde sürekli böyle bir algıya maruz bırakılmaktayız? İnsan olmanın gereği, mirası ya da ele geçirilenleri ezmekten mi ibarettir?
Yoksa yatırım yapıp ortaya bir değer yaratıp akabinde düzenli gelir akışı sağlayarak kendine ve çevrene katkıda bulunabilmek midir?

  • NASA OLALIM, SPACEX, MİCROSOFT, ALPHABET YARATALIM GİBİ HAYALPEREST KLİŞELERDEN BAHSETMİYORUM!!
  • Çok mu zor teknolojiyi kullanarak verimlilik artışı sağlayıp tarımda çok katlı üretim yapmak ve Hollanda misali astronomik gelirler elde etmek?
  • Çok mu zor göbeğinde bomba patlamayacak biçimde ülkenin güvenliğini sağlayarak, iyi bir PR çalışması yapıp ülkeyi dünya turizmine pazarlamak?
Sürekli olarak insanlara boştan yere hayal ve umut pompalanarak yağma ve talan gerçekleştirilmekte. Gerçekte olan hiçbir şey bulunmamakta.
Sonuç: Bedava diye avuçlarıyla akışkan yiyeceklere dalan insanlar
TIR devrildi. Sürücüsü hayatını kaybetti. Yola saçılan meyve sebzeleri ise vatandaşlar kasa kasa toplayarak araçlarına götürdüler. 11 ŞUBAT 2021- Antalya — Akbaba mıyız biz?
‘2019 Çorum Karpuz kamyonu’ Kaynak: Google Görseller

Avcı ve toplayıcı neandertal günlere geri dönüyoruz gibi. Arada bir göçebeliğe geçiş yapabilenler ise haklı olarak bu kültürden kaçıp ülkeyi terketmekte…

Eskiden Türk toplumu böyle değildi, kıyın kıyın hissettirmeden planlı bir şekilde yağmacı arap kabilelerine dönüştürüldük. Ve hepimiz dönüştürülen, yağmalanan bu ülkenin birer kimliğini taşımaktayız!
Herkes tuttuğunu ve kopardığını kâr sayarken gerisini umursamamakta…Fakat bin bir zorlukla kurulan modern Türk toplumu kurumsal, ekonomik, sosyolojik ve ahlaki olmak üzere her açıdan mortingen
şitraze... Bilmem farkında mısınız? Bir gün gelecek herkesin kâr saydığı, tuttuğu, kopardığı elinde kalacak.(değeri sıfırlanmış bir biçimde)

  • Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve stratejik öneme sahip ithal ikameci yapıda imalat sanayi kurulması [sanayi reformu],
  • Tarımı ithalata dayandırma politikasından vazgeçilip yerli çiftçiye modern tarım üretiminde destek verilmesi[tarım reformu] gereklidir.
Radikal islami anlayıştan evvel tek yürek iken daha güçlü ve mutlu olan bir Türkiye.

aegeanocturnes— — — — — — — — — — — — — — — — — —
kywrds: gıda içerik hilesi, maliyet enflasyonu döviz krizi gıda denetimi kalitesiz yiyecekler, alman çikolatası hilekar düzenbaz marketler 2021 içki fiyatları, yeni rakı fiyatları malzemeden çalma hammaddeden eksiltme market fiyatları market ürünleri, gıda krizi gıda enflasyonu sebepleri, ayçiçek yağı, çöküş, yozlaşma, yurtdışı içki fiyatları Gıda enflasyonu ekonomi içki rakı, süpermarket hileleri, fiyat artışları, 2002 öncesi Türkiye, Ekonomi, yağma kültürü

Talan toplumu , kader, katma değer , toplum, kültür, vizyon, türklerin bakış açısı, AYA GİDİYORUZ, UZAYA GİDİYORUZ, Ay’a giden türkler, Ay çiçek yağı, Türkiye’nin toplumsal çöküşü, Ahlaki çöküş, masallar, hikayeler, araplaşan türkiye, Yerli ve milli, Dejenere toplum, Yerli elektrikli araç, yerli elektrikli traktör, Ekonomik Kriz, talan düzeni

--

--

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me