Neden ekonomi ve finans terimlerini halkın anlamaması için olabildiğince yabancılaştırıp karıştırırlar?

Geri kalmış Anadolu köylerinde bir söz vardır:

‘‘ Karının karnından sıpayı, sırtından da sopayı eksik etmeyeceksin’’

Aynı ilkel anlayış, devletlerin vatandaşlarına olan bakış açısında da mevcuttur. Özellikle kalkınamamış devletler, ülkesindeki insanların finansal okuryazarlığını geliştirmelerini istemezler. Çünkü insanların finansal okuryazarlığı ve borsalarda para kazanma becerisi artarsa finansal özgürlüklerini kazanabilme ihtimalleri de artar.

İnsanlar, finansal özgürlüklerini kazanırlarsa artık özgürleşmiş olur.
📌Bankalar kredi satacak, sigorta kaktıracak ve borç takacak müşkül insan bulamaz.

Unutmayın kapitalizmde takas köylülerin, borç ise kölelerin para birimidir. Sistem bu anlayış üzerine inşa edilmiştir.

📌Ayrıca insanlar özgürleşirse devlet de kontrol edici ve hükmedici özelliğini yitirmiş olur.


# Olabildiğince erken yaşta yatırıma başlamalı, çünkü yatırım yapmayı öğrenmek bir iki senede öğrenilecek bir iş değildir.

Copyright © 2021 July, Aegeanocturne

Paranın nasıl çalıştığını anlamak, geleceğinize güvenle bakmak için bir zorunluluktur. Ne yazık ki, eğitim sistemi bunu anlamanıza yardımcı olmak için genelde bu kısmı es geçer. Çünkü bizim ülkemizdeki insanların çok fazla bilmelerini istemedikleri şeyler var: Finansal Özgürlük ve Finansal Okuryazarlık gibi.


Yüksek öğrenim görmüş kişiler neden çocuk yapmaktan kaçıyor?

Photo by Yogendra Singh on Unsplash

Çocuk eğer vatandaş için avantajlı bir şey olsaydı hükümetler: ‘3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın.’ diye sürekli demeçler vermezdi.
Çok çocuk sayısı, hükümetler için bir avantaj iken yetişkinler için ise günümüzde dezavantajdır. Şöyle ki:

Çocuk yapan birey harcama yapmak zorundadır. Eğitim, sağlık, özel kurs, kıyafet, mobilya, teknolojik alet, gıda vb. Bu da ekonomi hacminin genişlemesi, çarkların dönmesi yani iktidarların ömrünün uzaması demektir.
Ayrıca çok çocuk demek çok fazla asker sayısı demektir. Bu da hükümetlerin avantaj hanesine artı bir değerdir.


#mitoloji #dijital pazarlama #frigya #gordion #apollon #pr

Midasın kulakları eşek kulakları.jpg

Bildiğiniz gibi Anadolu toprakları bir çok eski uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Frigya da başkenti Gordion(Ankara) olan eski bir Anadolu uygarlığıdır. Midas ise M.Ö. 738- 696 yılları arasında bu Frigya’nın efsanevi kralıdır.


Kaynak: pixabay.com

Yüzyıllardır din, ‘Tanrı yaptı’dan başka yeni bir şey ortaya koyamazken bilim ve teknoloji insanlara sürekli yön ve şekil verdi. Günümüzde bilim bilinmeyenleri açıkladıkça toplum başka bir yöne daha hızlı evrilir oldu.
Bilim açıklamaya devam ettikçe teknoloji gelişiyor ve büyük bir hızla insanları kontrolü altına almaya da devam ediyor. Hal böyle olunca 2021 yılında artık küresel ölçekte insanların inançlarına baktığımızda:

1️⃣ Ateist insanlar

2️⃣ Deist insanlar

3️⃣ Ya da her şeyin farkında olup, sofi kamuflajına bürünüp sürekli masum insanlara tezgah kurup onları sömürmeye odaklanmış, sürekli çıkarına bakan insanlar.
(3 numara genelde Ortadoğu coğrafyasında daha sık görülen bir fraksiyon)

olarak inançların çoğunlukla…


Warren Buffett’ten Başarı İçin 6 Tavsiye

Warren Buffett, tüm zamanların en büyük yatırımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Warren Buffett ile ilgili en inanılmaz şey, başarısını onlarca yıldır sürmesidir. Buffett Amca, büyük yaşam ilkelerine sadık kalarak dünyanın en zengin adamlarından biri olmayı başardı. Fakat bugünlerde J.Bezos, E.Musk, M.Pabrai(TR’de de spekülasyonları olan RYSAS, OSMEN, MAALT gibi sığ kağıtları kaldıran Hintli) gibi dayılara bayrağını devretmek durumunda.


kaynak: pixabay.com

Para, herkesin her gün kullandığı ama çoğu insanın hakim olmadığı bir şeydir. İnsanlarla para hakkında ne kadar çok konuşursam, birçoğunun konuyla ilgili o kadar çok cehaletinin olduğunu anlıyorum. Özellikle de Z kuşağında bu cehalet oldukça yaygın. Bunun sebebi eğer dikkat ederseniz, eğitim sistemi size hiçbir zaman paranın ne olduğunu ve daha da kötüsü, geleceğiniz için doğru finansal kararları vermek adına paranızı nasıl yöneteceğinizi öğretmez.


Çok basitçe Atatürk’ün ekonomi fikirlerinde bugüne işaret ettikleri… Ülke, fiili bağımsızlığını yitirmiş olabilir mi?

📌 ‘‘Efendiler, hayat demek ekonomi demektir. Gerçek fetihler kılıçla değil, sabanla yapılır. Zaferinin aracı sadece kılıçtan oluşan bir millet, bir gün girdiği yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve perişan olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı o kadar büyük ve acı olur ki, kendi memleketinde bile esir bir halde kalabilir. Onun için gerçek fetihler yalnız kılıçla değil, sabanla yapılandır. Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur. Çünkü millet yoksul kaldıkça hiçbir şey yapamaz olur. Bir millet ilk önce zengin olmalıdır. Çünkü her şeyi yapan paradır. Öncelikli olarak ekonomiye önem vermek lazımdır. …


Bitcoin sabrı ödüllendirir. Bombayı yazının sonlarına doğru bıraktım.

Bitcoin, yalnızca on iki yıllık bir varoluşla olağanüstü işler başarmış olan inanılmaz bir parasal devrimdir. Yine de, böyle bir parasal devrimin biraz zaman aldığı gerçeğini gözden kaçırmamalısınız. Bitcoinin sağlıklı bir finansal araç olabilmesi için fiyat dalgalanmalarının olması gerekiyordu ki zaten inişler ve çıkışlar oluyor ve daha fazlası da olacak. Çünkü eğer dümdüz doğrusal bir yükseliş olsaydı bunun adı manipülasyon olurdu.

Bitcoin’in genel halk tarafından benimsenmesi ne yazık ki öyle doğrusal bir artışla gerçekleşmiyor. Genel halk kitlelerinin bitcoini benimsemesi yıllar sürecek bir sosyal davranış biçimi. Bu da psikolojik olarak Bitcoin satmanız konusunda size baskı yapacak zorlu bir süreçtir. Bitcoin’in satmanın cazibesine…

aegeanocturnes

İçerik üretir. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store