aegeanocturnes

Sign in

113 Followers

113 Followers

 • Fuat

  Fuat

 • Eray Başol

  Eray Başol

  Mechanical Engineer, Madman, Writer of His Own World... https://www.linkedin.com/in/eraybasol

 • Korbin Brodmann

  Korbin Brodmann

  Her şeyin felsefesi ve felsefe hakkında her şey. (instagram: felsefemuhendisi)

 • Emin

  Emin

 • Kerem Bolukbasi

  Kerem Bolukbasi

 • Ahmet Kök

  Ahmet Kök

  Merhaba, ben Ahmet. Blogumda, ilgimi çeken her türlü konuda yazıyorum. Bana aahmetkok@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz

 • İpek Güngör

  İpek Güngör

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store